Wilt u een woning kopen of verkopen?
Dan bent u bij Van der Borden Makelaardij aan het juiste adres.
Mede door onze jaren lange ervaring in de vastgoed branche kunnen wij u van dienst zijn.


Woning verkopen
Indien u interesse heeft in het verkopen van uw woning is het mogelijk om met één van onze makelaars een vrijblijvend 'in verkoop' - gesprek te plannen. De makelaar komt dan bij u langs en zal samen met u een ronde door het te verkopen object maken.

 

Tijdens het gesprek wordt er uitgelegd hoe Van der Borden Makelaardij te werk gaat en verstrekken wij u zo nodig advies en vernemen wij tevens graag uw wensen. Aan de hand van dit gesprek zullen wij een offerte opstellen die u toegestuurd zult krijgen. Hierin zal worden beschreven wat de makelaar denkt wat de verwachte opbrengst van uw woning (vrijblijvende waardebepaling) zal zijn en zal er een advies worden gegeven over de te hanteren vraagprijs. Daarnaast wordt onze volledige dienstverlening in de offerte beschreven.

Indien u dit wenst kan de offerte mondeling worden toegelicht. De opdracht omvat een volledige dienstverlening vanaf de opname van uw woning tot overdracht bij de notaris.

 

Het verkoopproces (in het kort)

 

Wij zullen zorg dragen voor opname en taxatie van uw woning met een nauwgezette waardebepaling aan de hand van de meest actuele vergelijkbare opbrengsten. Vervolgens zullen wij u advies geven over de te hanteren vraagprijs, afgestemd op de huidige marktsituatie en uw achtergronden. Daarnaast zullen wij in overleg met u afstemmen over de te nemen verkoopactiviteiten, optimale presentatie van de woning en uw wensen ten aanzien van bezichtigingen, oplevertermijn en dergelijke.

Er zullen foto’s van de in- en exterieur worden gemaakt. Aan de hand hiervan zal er een verkoopbrochure worden opgemaakt met omschrijving relevante gegevens, foto’s en aangevuld met tekeningen en kadastrale situatie. Uw woning zal worden aangeboden via realworks (Funda), het netwerk dat door alle NVM makelaars gehanteerd wordt om inzage te verkrijgen in het aanbod van onroerende zaken. Dit systeem wordt door de makelaars gekoppeld aan hun actuele zoekersbestand, zodat die cliënten het perceel met omschrijving, indeling, prijs en nadere gegevens per omgaande krijgen aangeboden.

 

Wij zullen uw woning plaatsen op onze website, Funda, in de etalage en eventueel in overleg met u op facebook, Twitter en/of YouTube. Tevens kunnen wij in overleg met u een advertentie laten plaatsen in de daarvoor geëigende bladen en/of kranten (hier zijn wel kosten aan verbonden). Ook zullen wij u informeren over eventuele in te zetten marketingtools van Funda.


Wij zullen ook een te koop bord plaatsen. Wij hebben goed herkenbare duidelijke tuinborden, driehoekborden en raambiljetten. 
Bezichtigingen worden in overleg met u afgesproken en door ons begeleid zodat wij u bij de rondgang vertegenwoordigen.

Het verdere verloop van een eventueel biedingproces zal zich te zijner tijd aandienen en in nauw overleg worden behandeld. Vooropgesteld dat een verkoop niet eerder tot stand komt nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering en roerende zaken) overeenstemming is bereikt. In overleg met u bepalen wij de onderhandelingstechniek en voeren namens u alle onderhandelingen. Dat is de fase waar het op aankomt, wij zijn daar objectief en professioneel in en stellen uiteraard uw belang voorop. 

 

Wij stellen de koopovereenkomst op conform de gemaakte afspraken en dragen zorg voor ondertekening daarvan waarna de getekende akte onder berusting van de aangewezen notaris wordt gesteld ter verdere uitvoering. Wij zien erop toe dat binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan het betalen van de waarborgsom en bewaken de termijnen van eventuele ontbindende voorwaarden. De door de notaris op te maken leveringsakte en nota van afrekening wordt door ons gecontroleerd en wij zien toe op een correcte afwikkeling. Bij de eindinspectie door de koper zullen wij u vertegenwoordigen. Uiteraard houden wij ook nazorg en zullen na de eigendomsoverdracht in voorkomende gevallen het nodige regelen en oplossen.

 

***
                                                                                                                        
Woning aankopen

                                                                                                                                                                        
Het zoeken naar een nieuwe woning is een echte speurtocht. Een woning kopen is niet iets wat u dagelijks doet. Daarom kan het erg prettig zijn om hiervoor een deskundige in te schakelen die advies kan geven over de huidige woningmarkt, bouwkundige aspecten, ontbindende voorwaarden, gemeentelijke bepalingen en het uitbrengen van een scherp maar realistisch onderhandelingsbod. Één van onze aankopend makelaars helpt u hier graag bij.


In een kennismakingsgesprek kunt u uw wensen aangeven met betrekking tot het aan te kopen object. Tevens zal er besproken worden of wij het aankoopproces van begin tot eind voor u verzorgen of dat u kiest voor bepaalde onderdelen van de dienstverlening. Het pakket van activiteiten dat u met ons afspreekt, bepaalt de hoogte van de courtage. Nadat deze afspraken met u zijn gemaakt kan het aankoopproces van start gaan.   


Het aankoopproces

 

Wij zullen uw woonwensen vergelijken met de woningen in de NVM-database. Door onze jarenlange ervaring in deze branche kunnen wij een selectie uit het actuele aanbod maken om zo tot een juiste match te komen. Doordat wij kennis hebben van de lokale woningmarkt hebben wij snel zicht op woningen die nieuw op de markt komen. Wij kunnen u hierdoor veel speurwerk uit handen nemen.

 

Indien u uw oog heeft laten vallen op een woning zullen wij voor u een bezichtigingsafspraak inplannen. De eerste keer kunt u zelf de woning bezichtigen of is één van onze aankopend makelaars hierbij aanwezig (afhankelijk van wat er met de aankopend makelaar is afgesproken). Bij een tweede bezichtiging is de aankopend makelaar aanwezig. De aankopend makelaar zal tijdens de bezichtiging kritisch kijken naar o.a. het onderhoud van de woning, de aanwezigheid van eventuele gebreken en eventuele noodzakelijke reparaties of uit te voeren verbouwingen. Tevens zullen wij u adviseren of het nodig is om een bouwkundig specialist in te schakelen voor nader onderzoek. 

 

Daarnaast kunnen wij onderzoek verrichten naar eventuele bestemmingsplannen, milieuaspecten, relevante gegevens in het Kadaster, status en verplichtingen van Verenigingen van Eigenaren, gemeente- en provinciebepalingen en de aanwezigheid van het energielabel.

 

Indien u besluit om de woning te willen kopen zullen wij u adviseren over de beste biedingsstrategie op basis van alle verzamelde informatie. Dit helpt u bij het vaststellen van een strategisch openingsbod. Tevens kunnen wij in de NVM database zien wat de marktwaarde is van vergelijkbare woningen. Bij het uitbrengen van een bieding kunnen wij het bod van ontbindende voorwaarden voorzien (bijv. financiering eventueel met NHG, bouwkundige keuring, verkoop eigen woning). Op basis van deze voorwaarden kan een koopovereenkomst alsnog ontbonden worden als bijvoorbeeld de financiering niet rondkomt.

 

Wanneer de verkoper de bieding heeft geaccepteerd kan er een koopovereenkomst worden opgesteld. Deze lopen wij samen met u na. Indien alles conform afspraak in de koopovereenkomst staat vermeld zal de koopovereenkomst worden ondertekend. Wij zullen ervoor zorg dragen dat u een kopie ontvangt van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. Tevens zullen wij zorg dragen dat de koopovereenkomst wordt verstuurd naar de notaris.

 

Tijdens het aankoopproces kunnen wij u eventueel verwijzen naar een onafhankelijke hypotheekadviseur die voor u kan vaststellen welk bedrag aan hypotheek u nodig heeft en die u kan begeleiden bij de hypotheekaanvraag.

 

Op de dag van de eigendomsoverdracht bij de notaris zult u met de aankopend makelaar op voorhand nog de woning inspecteren om te zien of deze in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Vervolgens zal onze aankopend makelaar u vergezellen tijdens uw afspraak bij de notaris. Hier zullen de akte van levering en de hypotheekakte worden ondertekend. De notaris zal zorgdragen dat de akte wordt ingeschreven bij de openbare registers waarna u officieel eigenaar bent geworden van uw nieuwe woning!

 

Vervolgens is het koopproces afgerond. Uiteraard blijven wij voor u klaar staan mocht u nog vragen hebben of van onze andere diensten gebruik willen maken.

 

U kunt zelf beslissen in hoeverre u zich wilt laten begeleiden tijdens het aankoopproces.