In 1933 begonnen als makelaarskantoor is Van der Borden nadien uitgegroeid tot een specialist op diverse werkgebieden binnen de vastgoedbranche. Wij hebben ons gespecialiseerd in het huurbeheer en beheer van Vereniging van Eigenaren. Ons kantoor telt heden ruim 40 werknemers verspreid over diverse vestigingen in Noord Holland.


We zijn er trots op dat wij voor diverse bekende institutionele beleggers alsmede een groot aantal particuliere opdrachtgevers met passie ons vak mogen uitvoeren. Bij diverse onderzoeken, uitgevoerd door externe partijen staan wij met betrekking tot de klanttevredenheid onder de huurders, almede onze opdrachtgevers al meerdere jaren bovenaan. Mede ons recentelijk behaalde ISAE3402 certificaat draagt bij in transparante processen, waardoor mede de kwaliteit van werk gewaarborgd is.


Door onze jarenlange ervaring in het werkgebied Noord-Holland hebben wij een grote expertise opgebouwd, waardoor wij goed in staat zijn u adequaat te adviseren m.b.t. uw portefeuille. Wij werken met het programma “REMS” wat goed bekend staat in de vastgoedwereld, waardoor diverse huurafrekeningen alsmede technische overzichten helder en op maat gepresenteerd kunnen worden. Onze dienstverlening kan op maat naar de wensen van de opdrachtgever worden aangepast.


Commercieel beheer

Door onze jarenlange ervaring in de Noord-Hollandse huurmarkt, kunnen wij een reëel advies uitbrengen over mutatiehuurprijzen en de jaarlijkse huurverhoging. In geheel Noord-Holland heeft Van der Borden Vastgoedmanagement grote naamsbekendheid verworven. Mede dankzij deze naamsbekendheid en een goede prijs/kwaliteitverhouding van de woningen is het leegstandspercentage bij ons nihil. Mede door onze huidige beheer-portefeuille die zich over geheel Noord Holland verspreid hebben wij veel kennis van de lokale markt(en.) Bij ons staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Wij trachten het woongenot voor de huurders zo optimaal mogelijk te houden, uiteraard binnen het beleid van de verhuurder. Door goed te luisteren en te overleggen met bewoners, huurdersverenigingen en eigenaren alsmede regelmatig de complexen te bezoeken, zijn wij goed op de hoogte wat er leeft onder de mensen. Alvorens tot toewijzing van een woning over te gaan, maken wij persoonlijk kennis met de kandidaten en controleren de persoonlijke gegevens. Door onafhankelijke monitoring, zijn wij afgelopen jaren vele malen als beste vastgoedmanager op dit gebied betiteld.


Administratief beheer

Maandelijks worden de mutaties van de objecten verwerkt. Aan de hand van een maandrapportage houden wij de verhuurder op de hoogte van o.a. mutaties, verhuurbaarheid en eventuele huurcommissiezaken. Wij werken met het geavanceerde computersysteem Rems. Hierdoor kunnen wij u op elk gewenst moment de actuele stand van zaken geven. Desgewenst kan men online over onze schouders meekijken, waarmee wij geheel transparant op “uw winkel” passen.


Financieel beheer

Aan het begin van elke maand worden de huren geïncasseerd, zoveel mogelijk via automatische incasso. Mocht er niet betaald worden dan wordt de aanmaningsprocedure gestart. Wij hebben jarenlange relatie met hetzelfde deurwaarderskantoor. Wij hebben de mogelijkheid om in hun systeem de stand van zaken te bekijken, bijvoorbeeld of betalingsregelingen zijn nagekomen. Afrekeningen servicekosten worden binnen de wettelijke termijn aan de bewoners toegestuurd. Indien noodzakelijk, zullen wij het voorschotbedrag servicekosten aanpassen.


Technisch beheer

De onderhoudsstaat van uw bezit is zeer belangrijk. Klanttevredenheid, prijs/kwaliteitverhouding, uitstraling verhuurbaarheid en het behouden van een goede waarde. Wij denken mee met zowel huurder als verhuurder. Bijvoorbeeld modernisering van een object tegen huurverhoging, (beperkte) kleurkeuze in tegelwerk. Middels een gedegen meerjarenbegroting en goede praktijkervaringen van onze technisch opzichters wordt de onderhoudsstaat van het vastgoed gewaarborgd. Wij zijn van mening dat gebreken in een woning zo snel mogelijk moeten worden verholpen. Het is dus zaak om de lijnen kort te houden.


Zorgcomplexen

Naar aanleiding van het scheiden van wonen en zorg, worden de diverse zorginstellingen gedwongen om het beheer van de vastgoedportefeuille beter in te richten en te professionaliseren. Vaak worden al enkele eenheden op basis van de huurwetgeving verhuurd. In het verleden werden de “huurpenningen” tezamen met de zorgkosten in rekening gebracht. In de huidige markt dient de bewoner zelf voor de huurbetalingen zorg te dragen. Hierdoor is een strak contractbeheer alsmede debiteurenbeleid noodzakelijk. Omdat de verhuurde woonruimte nu onder de reguliere huurwetgeving, met de daarbij behorende prijs.- en servicekostenbesluit , valt is kennis hieromtrent onontbeerlijk. Kennis van huurwetgeving, alsmede het begeleiden van huurcommissiezaken is een absolute must. Ook het coördineren va onderhoudswerkzaamheden zouden wij in veel gevallen efficiënter voor u kunnen inrichten Van der Borden Vastgoed- management ondersteunt u graag hierin. 


Mocht u overwegen uw huurbeheer aan een professionele partij te willen uitbesteden zouden wij graag in een persoonlijk gesprek onze expertise aan u willen toelichten.