Algemene huurvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen minimaal gelijk dient te zijn aan minimaal 3,5 tot 4 maal de huurprijs. Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. 


Zelfstandig ondernemer 

Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval beoordeeld. U dient uw inkomen aan te tonen door middel van een definitieve aangifte inkomstenbelasting (Belastingdienst). 


Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, dient u door middel van een definitieve aangifte inkomstenbelasting (Belastingdienst) aan te tonen, wat uw bruto jaarlijkse inkomsten zijn. Wij zullen er rekening mee houden dat gepensioneerden minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.


Eigen vermogen

Wanneer u beschikt over een eigen vermogen, kunt u 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift.


Aanvullende informatie

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld drie recente salarisstroken, een werkgeversverklaring en/of een inkomensverklaring. Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. Daarnaast vindt er alvorens wij u uitnodigen voor een bezichtiging een toetsing plaats in verband met de kredietwaardigheid.  

 

Inschrijven huurwoning

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een huurwoning adviseren wij u de advertentietekst van de woning erop na te slaan. De inschrijfprocedure staat hierin vermeld. Wij maken voornamelijk gebruik van digitale inschrijvingen. 

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Wij behouden ons het recht voor om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.