Van der Borden Huur & Beheer is een bedrijfsonderdeel van het moederbedrijf Van der Borden Makelaardij te Alkmaar. Sinds 1933 is van der Borden actief in de vastgoedmarkt in vele takken van sport. In het werkgebied Noord-Holland staat Van der Borden als een goed kantoor bekend. Vele kleine,- en grote beleggers hebben wij afgelopen jaren al mogen ontzorgen.


Van der Borden Huur & Beheer heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het beheren van vastgoed. Deze zelfstandig opererende afdeling voert het huurbeheer voor particulieren, gemeenten, stichtingen, corporaties als ook voor institutionele beleggers. De werkzaamheden zijn ruim omvattend. Huurkandidaten worden gezocht, huurcontracten worden opgemaakt en nadien neemt Van der Borden Huur & Beheer, conform het bepaalde in de beheerovereenkomst, de werkzaamheden van de opdrachtgever uit handen. Het gehele traject van de huurbetalingen tot en met het onderhoud wordt uit handen genomen.

Van der Borden Huur & Beheer biedt zijn zakelijke en particuliere relaties kwalitatief hoge diensten met een prima service, dit met ons team van professionele medewerkers. Wij ondersteunen onze relaties graag bij het verzorgen van de huurontvangsten en het operationeel en technisch beheer van woningen en commercieel vastgoed.
 

Organisatie doelstellingen

De organisatie-brede doelstellingen van Van der Borden Huur & Beheer zijn:

  • Onderscheidende kwaliteit van dienstverlening;
  • Betrouwbare partner voor opdrachtgevers;
  • Optimale bereikbaarheid voor opdrachtgever en huurder;
  • Waarborging continuïteit.

Van der Borden Huur & Beheer is aangesloten bij de branche-organisatie “VGM-Nederland”. Het lidmaatschap stelt strenge eisen aan de gedragscode van aangesloten leden. Ook vindt kennisoverdracht plaats in de aangeboden cursussen en vergaderingen. Tevens is ons kantoor in het bezit van de IASE-3402 certificering. Hiermee worden de diverse processen omschreven, welke jaarlijks door een auditor worden gecontroleerd. Met bovenstaande kwaliteitskenmerk staan wij in voor vakkundig en optimaal beheer.

Onze dienstverlening bestaat uit diverse onderdelen:

Commercieel beheer

Door onze jarenlange ervaring in de Noord-Hollandse huurmarkt, kunnen wij een reëel advies uit brengen over mutatiehuurprijzen en de jaarlijkse huurverhoging. In geheel Noord-Holland heeft Van der Borden Huur & Beheer grote naamsbekendheid verworven. Mede dankzij deze naamsbekendheid en een goede prijs/kwaliteitverhouding van de woningen is het leegstandspercentage bij ons nihil. Mede door onze huidige beheer-portefeuille die zich over geheel Noord Holland verspreid hebben wij veel kennis van de lokale markt(en.)


Bij ons staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Wij trachten het woongenot voor de huurders zo optimaal mogelijk te houden, uiteraard binnen het beleid van de verhuurder. Door goed te luisteren en te overleggen met bewoners, huurdersverenigingen en eigenaren alsmede regelmatig de complexen te bezoeken, zijn wij goed op de hoogte wat er leeft onder de mensen. Alvorens tot toewijzing van een woning over te gaan, maken wij persoonlijk kennis met de kandidaten en controleren de persoonlijke gegevens. Door onafhankelijke monitoring, zijn wij afgelopen jaren vele malen als beste vastgoedmanager op dit gebied betiteld.


Administratief beheer

Maandelijks worden de mutaties van de objecten verwerkt. Aan de hand van een maandrapportage houden wij de verhuurder op de hoogte van o.a. mutaties, verhuurbaarheid en eventuele huurcommissiezaken. Wij werken met het geavanceerde computersysteem Rems. Hierdoor kunnen wij u op elk gewenst moment de actuele stand van zaken geven. Desgewenst kan men online over onze schouders meekijken, waarmee wij geheel transparant op “uw winkel” passen.


Financieel beheer

Aan het begin van elke maand worden de huren geïncasseerd, zoveel mogelijk via automatische incasso. Mocht er niet betaald worden dan wordt de aanmaningsprocedure gestart. Wij hebben jarenlange relatie met hetzelfde deurwaarderskantoor. Wij hebben de mogelijkheid om in hun systeem de stand van zaken te bekijken, bijvoorbeeld of betalingsregelingen zijn nagekomen. Afrekeningen servicekosten worden binnen de wettelijke termijn aan de bewoners toegestuurd. Indien noodzakelijk, zullen wij het voorschotbedrag servicekosten aanpassen.


Technisch beheer

De onderhoudsstaat van uw bezit is zeer belangrijk. Klanttevredenheid, prijs/kwaliteitverhouding, uitstraling verhuurbaarheid en het behouden van een goede waarde. Wij denken mee met zowel huurder als verhuurder. Bijvoorbeeld modernisering van een object tegen huurverhoging, (beperkte) kleurkeuze in tegelwerk.


Middels een gedegen meerjarenbegroting en goede praktijkervaringen van onze technisch opzichters wordt de onderhoudsstaat van het vastgoed gewaarborgd. Wij zijn van mening dat gebreken in een woning zo snel mogelijk moeten worden verholpen. Het is dus zaak om de lijnen kort te houden.


Zorgcomplexen

Naar aanleiding van het scheiden van wonen en zorg, worden de diverse zorginstellingen gedwongen om het beheer van de vastgoedportefeuille beter in te richten en te professionaliseren. Vaak worden al enkele eenheden op basis van de huurwetgeving verhuurd.  In het verleden werden de “huurpenningen” tezamen met de zorgkosten in rekening gebracht.


In de huidige markt dient de bewoner zelf voor de huurbetalingen zorg te dragen. Hierdoor is een strak contractbeheer alsmede debiteurenbeleid noodzakelijk. Omdat de verhuurde woonruimte nu onder de reguliere huurwetgeving, met de daarbij behorende prijs- en servicekostenbesluit, valt is kennis hieromtrent onontbeerlijk. Kennis van huurwetgeving, alsmede het begeleiden van huurcommissiezaken is een absolute must. Ook het coördineren va onderhoudswerkzaamheden zouden wij in veel gevallen efficiënter voor u kunnen inrichten Van der Borden Huur & Beheer ondersteunt u graag hierin.


VVE-beheer

Naast het beheren van woningen, winkels en kantoorpanden, zijn wij tevens groot in het besturen van Verenigingen van Eigenaren. Ook de VvE’s bieden wij een totaalpakket aan inclusief vergaderingen. Momenteel besturen wij ruim 170 VvE’s. Door het nakomen van de gemaakte afspraken, persoonlijke benadering en goed overleg, genieten de leden zorgeloos en optimaal van hun appartement.

Wij vertrouwen erop u een goede indruk van onze werkwijze en ons kwaliteitsniveau te hebben gegeven. Mocht u voor uw portefeuille een geschikte beheerder zoeken, zouden wij het zeer waarderen als wij in de gelegenheid worden gesteld onze diensten nader toe te lichten.