De feestdagen staan weer voor de deur.

De dagen van gezelligheid welke nog eens extra worden benadrukt door het ophangen van kerstversieringen zoals slingers, ballen en verlichting en het plaatsen van een kerstboom, kerststal etc.. Dit gebeurt niet alleen in de eigen woning, maar ook regelmatig in de algemene ruimtes van het appartementencomplex. Vanzelfsprekend spreekt het voor zich dat bij het aanbrengen en plaatsen van de diverse vormen van kerstversiering rekening moet worden gehouden met de (brand) veiligheid.

 

Hieronder volgen enkele tips voor veilige feestdagen: 

 • Houdt rekening met de brandveiligheid. Slingers, vlaggen en andere versieringen kunnen ervoor zorgen dat een brand snel om zich heen grijpt. Kies voor versieringen waarbij op de verpakking vermeld staat dat deze niet makkelijk ontvlambaar is. Bij twijfel kunt u vanzelfsprekend de winkelier vragen of de versiering veilig is. Hang versiering op volgens de voorschriften.

 • Versiering moet minimaal 50 centimeter zijn verwijderd van spotjes en apparaten waarvan de temperatuur kan oplopen.

 • Indien wordt overgegaan tot het plaatsen van een kerstboom, kerststal etc. dient de plek hiervoor met zorgvuldigheid te worden uitgekozen.

 • Naast de bovenstaande punten geldt dat de doorgang (en)niet belemmerd wordt (worden), dat vluchtroutes normaal te bereiken zijn en dat eventuele (droge) blusleidingen zichtbaar en bereikbaar zijn en vanzelfsprekend functioneren.

 • Zorg ervoor dat men niet over snoeren etc. kan struikelen. Indien gebruik gemaakt wordt van een kabelhaspel, rol deze volledig uit om oververhitting te voorkomen.

 • Zorg dat in de directe nabijheid, voor zover niet al aanwezig blusmiddelen voorhanden zijn.

   

  Indien er toch brand o.i.d. ontstaat:

       -     Bel als u in veiligheid bent 112 

       -     Waarschuw uw huisgenoten, medebewoners en breng u in veiligheid.

       -     Blijf tijdens het vluchten laag bij de grond.

       -     Sluit als het kan ramen en deuren.

   

  Langs deze weg wenst het team van VVE Management Noord-Holland u hele fijne, gezellige maar bovenal veilige feestdagen toe.