In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren.

 

Energiezuinig wonen, niet alleen goed voor het milieu en voor uw portemonnee maar ook voor onze toekomstige generatie. Omdat de energiekosten stijgen, loont het om op het gebruik te besparen. Van der Borden levert actief een bijdrage in het verminderen van de CO2-uitstoot

 

Van der Borden gelooft dat de vastgoedbranche een grote bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En dat investeren in duurzame gebieden en woningen leidt tot een hoger rendement.Voor zowel project- en gebiedsontwikkeling als het beheer van onze woningen heeft van der Borden een duurzaamheidstrategie.

 

Van der Borden ziet duurzaamheid als een gezamenlijk belang, met een specifieke verantwoordelijkheid voor alle partijen in de vastgoedketen.  Wij verwachten dan ook van onze contractpartijen een proactieve bijdrage om onze doelstellingen te realiseren. Op onze beurt zullen wij onze huurders voorlichten over de wijze waarop zij hun duurzame woning zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken

 Zie ook onze brochure over dit onderwerp