Gemeenschappelijke rookgasafvoeren zijn vaak weggewerkt. Bewoners zijn zich daardoor niet bewust van de aanwezigheid van rookgasafvoeren. Zij zijn zich nog minder bewust van de staat van onderhoud van deze rookgasafvoeren en eventuele risico’s op koolmonoxideongevallen. Om eigenaar-bewoners van appartementen bewust te maken van dit probleem is door het ministerie van binnenlandse zaken een infoblad opgesteld.