19 december 2017 is het nieuwe Modelreglement 2017 vastgesteld. Dit heeft geen consequenties voor bestaande VvE's. Wel zal het nieuwe reglement gebruikt gaan worden bij nieuwe splitsingen.

 

Modelreglement 2017