Met de herfst bijna achter de rug en de winter op komst geven wij u graag een aantal handige tips.

 

Reinigen van goten en afvoerputjes

Nu de meeste bomen hun blad hebben verloren, is het een goed moment om de afvoerputjes en –goten van uw balkon te reinigen. Hierdoor kan het hemelwater gemakkelijker worden afgevoerd waardoor de kans op lekkage afneemt.

 

Buitenkraan afsluiten

Heeft u op uw balkon of terras een buitenkraan? Vergeet deze dan niet dicht te zetten en af te tappen. Vorst kan er voor zorgen dat het water in de buitenkraan of toevoerleiding bevriest, waardoor deze kapot kan gaan. Bij aanhoudende vorst en koude wind neemt deze kans toe. Door de toevoerleiding dicht te zetten en af te tappen, voorkomt u bevriezing en daarmee lekkages. Dit kan zowel u als de VvE heel veel overlast besparen.

 

Thermostaat

Bij langdurige afwezigheid gedurende de wintermaanden adviseren wij om de thermostaat van uw woning dusdanig in te regelen dat er geen bevriezing kan plaatsvinden. Stel uw thermostaat daarom ook niet lager in dan 15 graden Celsius.

 

Gladheidsbestrijding

De VvE is verantwoordelijk voor een veilige toegang tot het gebouw en mogelijk aansprakelijk voor eventuele gevolgen wanneer de VvE onvoldoende heeft gedaan aan gladheidsbestrijding.

Zorg dus altijd dat uw VvE een voorraad strooizout in huis heeft zodat de gladheid tijdig bestreden kan worden.

 

Hellingbaan

Heeft uw VvE een hellingbaan met verwarming? Controleer dan vóór de vorstperiode of deze ook daadwerkelijk functioneert.

Bij hellingbanen zonder verwarming adviseren wij om de gladheid te bestrijden met dooikorrels in plaats van strooizout. De betonnen ondergrond van de hellingbaan kan namelijk door strooizout aangetast worden.