Sinds kort zijn VvE’s verplicht om vóór 1 juli 2017 onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van galerijvloeren.

Deze onderzoeksplicht komt naar aanleiding van de ingestorte galerijvloer van een flat in Leeuwarden (2011). Het gaat voornamelijk om de zogenaamde uitkragende galerijvloeren van gebouwen welke gebouwd zijn vóór 1975.

Hieronder vindt u een infoblad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met meer informatie over dit onderwerp.

Inmiddels hebben wij de eerste besturen aangeschreven van complexen die voldoen aan de omschrijving van BZK. Of deze galerijvloeren ook daadwerkelijk aangepakt moeten worden, zal na onderzoek blijken.

 

Zie ook: informatieblad