Een nieuw jaar en nieuwe regels.
Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje gezet:

1. De NHG-grens gaat omhoog
Wie een woning koopt, kan een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Dit kan tot een bepaald aankoopbedrag. Met NHG bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek.
Met NHG beperkt u de financiële risico’s van een eigen koopwoning. In 2018 was deze grens € 265.000, in 2019 is de grens omhoog gegaan naar € 290.000 voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen.
In 2019 kunt u dus een duurdere woning kopen met NHG.

Gaat u verbouwen? Of verhuizen naar een woning met energiebesparende voorzieningen?
Dan heeft u kans dat het volgende voor u van toepassing is.
Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400,-.
Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

2. NHG- premie gaat omlaag
Sluit u een hypotheek met NHG, dan betaalt u daarvoor een premie. De afgelopen jaren betaalde u voor een hypotheek met NHG 1 % kosten over de gehele hypotheeksom. Vanaf 2019 gaat de premie omlaag naar 0.9 %.

3. De hypotheekrente blijft laag
De hypotheekrente volgt in grote lijnen de economische ontwikkeling. Als de economie groeit, dan stijgen de rentes. Op dit moment draait de wereldeconomie op volle toeren. Ook in 2019 wordt economische groei verwacht, al zal deze lager uitvallen dan vorig jaar. Dit zorgt voor een opwaartse druk op de rentes.
De rente op hypotheekleningen met korte en lange looptijden blijft in 2019 laag. Hoewel de verwachting is dat de hypotheekrente later in 2019 stijgen.

4. De hypotheekrenteaftrek gaat omlaag
Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Voor 2019 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 49,5% naar 49%. De komende jaren zal dit tarief verder worden afgebouwd.

5. De WOZ- waarde stijgt
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt met 7,5 % tot 9,5 % in 2019. Dit schrijft de Waarderingskamer in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.
Deze getallen zijn gebaseerd op een schatting. De WOZ- waarde vormt de grondslag voor een aantal belastingen die huiseigenaren betalen.
De exacte cijfers moeten nog worden bekend gemaakt. Deze zullen later dit jaar volgen.

6. De monumentenaftrek wordt een subsidieregeling
Eigenaren van een Rijksmonument konden in 2018 nog een gedeelte van de onderhoudskosten aftrekken van hun inkomstenbelasting. Deze regel is in 2019 vervangen door een subsidieregeling. Eigenaren van een rijksmonument kunnen nu maximaal 38% van de instandhoudingskosten terugkrijgen in de vorm van een subsidie.
Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden de subsidie aanvragen.

7. Het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9%
In 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6% naar 9%. Dit lage btw-tarief geldt o.a. voor voedingsmiddelen, kappers, boeken, bloemen, bezoek aan museu en attracties maar ook voor diverse werkzaamheden aan uw woning. Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar, vallen namelijk ook onder het lage btw-tarief. Van die werkzaamheden zullen de BTW dus ook van 6% naar 9% stijgen.

8. De energierekening voor gas stijgt en de belasting op elektra wordt lager
Het kabinet heeft de belasting op aardgas verhoogd. Hierdoor krijgt vrijwel elk huishouden in 2019 een hogere energierekening. Diverse instanties berekenen een gemiddelde stijging (bij verbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas) van ca. €150 per jaar. De hoogte van de stijging hangt uiteraard af van uw energiegebruik.

Daarnaast verlaagt het kabinet de belasting op elektriciteit.
Iedereen die een woning bezit die is aangesloten op elektriciteit krijgt een vermindering op de energiebelastingen.

9. Veranderingen inkomstenbelasting
Het kabinet wil de inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) veranderen. Het huidige belastingstelsel bestaat uit 4 schijven.
Dit wordt op termijn vervangen door een stelsel met twee belastingschijven. Met ingang van 2019 wordt het stelsel stap voor stap aangepast.
In 2021 zijn er nog twee schijven. Voor AOW-gerechtigden zijn er 3 schijven.

Het stelsel van 2018 zag er zo uit:

Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,55%

Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 40,85%

Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 40,85%

Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,95%

In 2019 ziet het stelsel er als volgt uit:

Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,65%

Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 38,10%

Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 38,10%

Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,75%

10. Vennootschapbelasting omlaag
In 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) stapsgewijs omlaag. Voor 2019 betekent dit dat de eerste schijf (tot en met € 200.000,-) 19% bedraagt en de tweede (meer dan € 200.000,-) 25%. In 2020 dalen de tarieven naar 16,50% en 22,55% en in 2021 naar 15% en 20,50%.

11. Aanpassing huurliberalisatiegrens en huurtoeslaggrens
De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan beschikt u over een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning. De grens voor maximale rekenhuur ofwel liberalisatiegrens is de afgelopen drie jaar bevroren geweest op €710,68.
Per 1 januari 2019 is deze grens weer geïndexeerd met het prijsindexcijfer van 1,37 %. Hierdoor is de liberalisatiegrens per 1 januari 2019 vastgesteld op €720,42.

De huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de huur. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en van de huur.
Er is een grens gesteld aan de maximale huurprijs. Dit is de huurtoeslaggrens. Is de huurprijs van een woning hoger dan deze grens, dan heeft u in principe geen recht op huurtoeslag. De grens voor de huurtoeslag gaat omhoog van €710,68 naar €720,42 in 2019.

Belangrijkste bronnen:

  • Belastingdienst
  • Rijksoverheid
  • Vereniging Eigen Huis
  • NHG
  • Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM)

Disclaimer
De veranderingen in dit bericht zijn zorgvuldig samengesteld.
Van der Borden Makelaardij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.