Na het tekenen van de koopovereenkomst zal de notaris de nodige stukken opmaken voor de overdracht. Het bestuur, of de VvE-beheerder namens het bestuur, dient hiervoor de volgende stukken aan te dragen of opgave te doen van:

 

  • de hoogte van de maandelijkse bijdrage (incl./excl. stookkosten)
  • een opgave van de bijdragen die de vorige eigenaar nog verschuldigd is aan de Vereniging
  • een opgave van de omvang van het reservefonds van de Vereniging
  • het aandeel van de eigenaar in het reservefonds (i.v.m. de overdrachtsbelasting)
  • opstalverzekering en verzekerde waarde
  • evt. besluiten met financiële gevolgen voor koper
  • evt. toestemming ingebruikneming ; indien van toepassing dient dit over het algemeen bij het bestuur echter soms bij alle leden van de Vereniging aangevraagd te worden.

 

Tenslotte wordt ter uitreiking nog vóór de overdracht aan koper ook aan de notaris het Huishoudelijk Reglement, de jaarrekening en notulen toegezonden.

 

Bovengenoemde opgave geldt voor het appartement maar ook voor eventuele berging, parkeerplaats, carport, garage e.d. De beheerder checkt of alle rechten van verkoper worden verkocht aan koper.

 

Aan de koper wordt, zo mogelijk nog vóór de overdracht, een welkomstbrief/pakketje verzonden met daarin in ieder geval een papieren exemplaar van het Huishoudelijk Reglement, de jaarrekening en de meest recente notulen. Ook wordt de koper gevraagd om NAW gegevens, eventuele opgaaf van naam/namen voor het naamplaatje en meterstanden.

 

De beheerder zal na de overdracht verifiëren of deze ook daadwerkelijk op de opgegeven datum is geschied. De gegevens van de betreffende appartementsrechten en die van de koper worden volledigheidshalve ook gecontroleerd.

 

Vervolgens worden de gegevens van verkoper op koper overgeschreven in de VvE administratie, de NAW gegevens van koper ingevoerd, het naamplaatje wordt besteld en tenslotte de overdracht gegevens gearchiveerd. Bij sommige VvE’s wordt het nieuwe adres bij verkoper opgevraagd in verband met nog te maken afrekeningen water, elektra of gas. De nieuwe eigenaar wordt dan ook naar de meterstand per overdrachtsdatum gevraagd.