Zonder een goede administratie kan een VvE niet functioneren. Het invoeren en actueel houden van het ledenbestand  en het verwerken van de verkoopmutaties zijn van belang. Veelal wordt nauw contact met de notaris of makelaar onderhouden. Bovendien worden de verzekeringen actueel gehouden.

Onze taken bestaan uit:

 • Registratie
  Aanmelden/inschrijven Kamer van Koophandel.
 • Ledenadministratie
  Invoeren en actueel houden van de ledenadministratie.
 • Verkoopmutaties
  Verwerken van de door de notaris verstrekte verkoopmutaties in de ledenadministratie.
  Informeren notaris bij eigendomsoverdracht over relevante feiten, zoals de hoogte van de periodieke bijdragen, te verrekenen achterstanden en het aandeel in het reservefonds.
  Incasseren en administreren van de voorschot-, extra en definitieve bijdragen van de leden, alsmede innen van opgelegde boetes.
 • Schadeafhandeling
  Doormelden van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de vereniging gesloten verzekeringspolissen vallen met een maximum van schades tot € 10.000,-