Al sinds 1933 dé vastgoedspecialist Twee vestigingen in regio Alkmaar Maar liefst 9 certificeringen

Op 1 juli 2022 is de Wet handhaving kraakverbod in werking getreden. Deze wet verkort de periode tussen aankondiging en daadwerkelijke ontruiming van een gekraakt pand. In plaats van een wachttijd die maximaal tot acht weken kan oplopen, kan er als gevolg van de nieuwe wet binnen drie dagen worden ontruimd.  

Door de nieuwe wet kan er per 1 juli 2022 sneller worden ontruimd. De nieuwe wet (Wet handhaving kraakverbod) verkort de wachttijd, nadat het kort geding is aangespannen, van acht weken naar drie dagen. Voor 1 juli 2022 hadden krakers maximaal acht weken bescherming tegen onmiddellijke uitzetting. Nadat krakers het ontruimingsbesluit hadden ontvangen, mochten krakers eerst de uitkomst van een kort geding afwachten alvorens zij uitgezet werden. De nieuwe wet brengt de wachttijd nu terug naar drie dagen.

Kraken verboden sinds de Wet kraken en leegstand in 2010

Met de inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand in 2010 is kraken te allen tijde verboden op grond van artikel 138a Wetboek van Strafrecht. Kraken kan worden aangemerkt als een vorm van eigenrichting, waarbij het eigendomsrecht ernstig wordt geschonden. Onder het mom van kraken wordt niet alleen andermans eigendom toegeëigend, maar in veel gevallen vervolgens ook ernstig beschadigd en verwaarloosd. Vaak draait de eigenaar op voor de kosten.

Evaluatie Wet kraken en leegstand

In 2016 is een start gemaakt met de evaluatie van de Wet kraken en leegstand 2010. Bij de evaluatie van de wet kwam als knelpunt o.a. naar voren de wachttijd bij het aanspannen van een kort geding, die kan oplopen tot maximaal acht weken. Deze maximale termijn van acht weken bood krakers bescherming tegen onmiddellijke uitzetting. Krakers mochten eerst de uitkomst van een kort geding afwachten alvorens zij uitgezet werden. Dit werd als onwenselijk beschouwd.

Drie dagentermijn

Met het verkorten van deze wachttermijn naar drie dagen is dit probleem opgelost. Bij toekomstige verdenkingen van kraken kan de rechter-commissaris, doorgaans nadat de krakers zijn gehoord, binnen drie dagen een beslissing nemen. Hij wijst de vordering tot ontruiming af of hij verleent een machtiging tot ontruiming. Indien de rechter-commissaris de machtiging verleent, kan de officier van justitie (direct) aan opsporingsambtenaren bevelen tot ontruiming over te gaan. Tegen de beslissing van rechter-commissaris staat hoger beroep open. Dit hoger beroep heeft echter geen schorsende werking en zorgt er niet voor dat de ontruiming moet worden uitgesteld.

Bron: NVM

Neem contact op

Heeft u vragen over deze dienst of over een ander onderwerp? Wij staan u graag te woord.

Neem contact op

Gerelateerde updates

Bekijk alle updates

Comfortabel de winter door!

Hoewel de temperatuur tot verkort nog mild en zelfs warm is voor deze tijd van het jaar, treffen we al voorbereidingen voor het aanstaande stookseizoen. Naarmate het buiten kouder wordt,

NVM Open Huizen Dag op zaterdag 30 september

Voor woningzoekers is de NVM Open Huizen Dag nog steeds de ultieme mogelijkheid om vrijblijvend meerdere woningen achter elkaar te bezichtigen. Onderstaande tips kunt u gebruiken als voorbereiding voor de

Bekijk alle updates