Laat uw woning op waarde taxeren.


Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is een taxatie nodig voor de aanvraag van een hypotheek. De geldverstrekker kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen.


Soorten taxaties
Bij Van der Borden Makelaardij kunt u kiezen uit verschillende soorten taxaties.


Waardeverklaring

Indien u een schriftelijke opgave van de waarde wenst te ontvangen, maar geen uitgebreid taxatierapport nodig heeft, kunt u een waardeverklaring op laten stellen.  De kosten hiervan zijn aanzienlijk lager dan die van een taxatierapport. Het is raadzaam om vooraf goed te bedenken of dit document voor u voldoet.


Een standaard taxatie

De taxatie is een officiële waardebepaling die volgens een standaard-rapport (het taxatierapport) wordt opgemaakt. U heeft bijvoorbeeld een taxatierapport nodig als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waardering van uw woning, bij een boedelscheiding, bij eventuele verkoopbeslissingen en in het kader van een aanslag erfbelasting. Één van onze gecertificeerde taxateurs komt bij u langs en stelt de waarde van uw woning vast. Daarbij wordt met allerlei factoren rekening gehouden, zoals onder andere het type woning, de locatie, de grootte en ligging en de staat van onderhoud.


NWWI taxatie

Deze taxatie heeft u vaak nodig voor het afsluiten van een lening bij de bank. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.


De uitvoerder van de NHG, het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport voor de financiering van een NHG-hypotheek uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door één van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’.  Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven. Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht.


Voor meer vrijblijvende informatie over de prijzen kunt u contact met ons kantoor opnemen middels onderstaand formulier in te vullen.


Graag vernemen wij wat het doel van de taxatie is en het adres van het te taxeren object om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

  1. Ik ga akkoord met de privacyverklaring