Veel VvE’s houden zich bezig met verduurzaming van het appartementengebouw. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen en/of een warmtepomp. Naast alle financiële en technische vraagstukken bij het proces tot verduurzaming, is ook van belang dat de besluitvorming hiertoe op de juiste wijze plaatsvindt.  

Omdat de werkzaamheden en kosten tot verduurzaming niet onder het reguliere onderhoud van het appartementengebouw vallen, gelden hiervoor in de regel aanvullende besluitvormingseisen. Verduurzamingsprojecten gaan immers vaak gepaard met hoge kosten en ingrijpende verbouwingen.
Zo geldt meestal een (verhoogd) quorum en is een gekwalificeerde meerderheid vereist.
Tevens moet in die gevallen direct tot een extra bijdrage worden besloten.
Ten slotte dient de VvE bij het aanspreken van het reservefonds de daarvoor geldende bepalingen in acht te nemen.  

Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming op de juiste manier plaatsvindt, leest u in het volgende schema op welke wijze de besluitvorming binnen uw VvE dient plaats te vinden op basis van de Modelreglementen. Let wel, in de splitsingsakte kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

Indien het quorum van twee/derde niet gehaald wordt tijdens de eerste vergadering, dan bieden alle Modelreglementen de mogelijkheid voor een zogeheten tweede vergadering van eigenaars. Op deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Let wel, de voorgeschreven gekwalificeerde meerderheid is nog wel van toepassing op de tweede vergadering.

Bronvermelding: Rijssenbeek Advocaten te Arnhem.